Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Justyna Zwolińska

ul.Czerniejewska 7/10

62-230 Witkowo

tel/fax 614777398

tel. 604200553

Obsługa techniczna

  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • przestrzeganie przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów wynikających z prawa budowlanego;
  • zlecanie i kontrola bieżących awarii i jej skutków oraz napraw i konserwacji budynku;
  • przygotowywanie planów remontowych budynku;
  • wyszukiwanie najkorzystniejszych wykonawców robót;
  • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowywanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonywania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości;
  • bieżąca kontrola nad prawidłowością zleconych prac wraz z dokonaniem ich odbioru;
  • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.