Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Justyna Zwolińska

ul.Czerniejewska 7/10

62-230 Witkowo

tel/fax 614777398

tel. 604200553

OFERTA NA ZARZĄDZANIE

            Współwłasność budynków mieszkalnych jest formą własności zapewniającą właścicielom lokali prawo zarządzania całą nieruchomością, jednocześnie zobowiązującą ich do ponoszenia wszelkich kosztów jej utrzymania.
Nie jest to jednak zadanie łatwe – warto zatem powierzyć je profesjonalistom.

            Moja firma: Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych jest dynamicznie rozwijającą się firmą, oferującą kompleksowe usługi w zakresie administrowania i zarządzania powierzonymi nieruchomościami. Zatrudniam wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Przez 10 lat rzetelnie zbudowaliśmy swój wizerunek w oparciu o wysoki poziom świadczonych usług.
W zarządzaniu nieruchomościami stawiamy na budowanie dobrych relacji z klientami i dostarczamy kompleksowe rozwiązania.

            Mam ogromne poczucie satysfakcji, że wspólnoty, które powierzyły mojej firmie administrowanie
lub też zarządzanie swoimi budynkami nie żałują tej decyzji, bo daliśmy poznać się jako firma kompetentna, otwarta
na potrzeby mieszkańców, dostrzegająca najistotniejsze problemy zarządzanych nieruchomości. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zadowolenie mieszkańców administrowanych budynków
z naszych usług jest najlepszym uznaniem naszej pracy oraz czynnikiem zmuszającym nas do szukania nowych rozwiązań w celu polepszenia jakości świadczonych usług. Profesjonalizm, zaangażowanie, doświadczenie
oraz przejrzystość i jawność działań są naszym podstawowym atutem. Zarządzając nieruchomościami utrzymujemy stały bezpośredni kontakt z Zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz z mieszkańcami budynków. Godziny pracy elastycznie dostosowujemy do potrzeb poszczególnych wspólnot. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają bezpośredni i decydujący wpływ na wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem ich wspólnoty, sprawują też kontrolę
i nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami finansowymi wspólnoty.

            Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku
z wykonywaniem czynności zarządzania. Posiadam licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami
nr 15674 wydaną przez Ministra Infrastruktury oraz tytuł zarządcy nieruchomości uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. W swej podstawowej działalności wychodzę
z założenia, że wygląd i stan techniczny nieruchomości świadczy o jej zarządcy. Na przestrzeni ostatnich lat
w zarządzanych przeze mnie nieruchomościach wykonano szereg prac, dzięki którym nie tylko wzrosła wartość nieruchomości, ale widoczne są efekty ekonomiczne w postaci np. niższych rachunków za energię cieplną czy energię elektryczną. Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami. Zarządzanie nieruchomościami to dziedzina, która wymaga ciągłego doskonalenia. Niezwykle ważna jest znajomość aktualnych przepisów oraz umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców. Zarządzanie nieruchomościami to także nieustająca dbałość o komfort
i bezpieczeństwo tych, którzy pokładają w nas zaufanie. Zapewniamy pełne zaangażowanie w obsługę nieruchomości. Współpracujemy wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami mającymi doświadczenie i cieszącymi się dobrą opinią wśród usługobiorców na rynku nieruchomości. Gwarantujemy najwyższy standard świadczonych usług ograniczając zarazem członkom wspólnoty konieczność wizyt w biurze administracji co jest równoważne częstą obecnością zarządcy na terenie nieruchomości. Godziny pracy elastycznie dostosowujemy do potrzeb członków wspólnoty.

Po przedstawieniu Państwu najistotniejszych problemów dotyczących zarządzania przez moją firmę chcę podkreślić, iż cechuje mnie indywidualne podejście do każdej Wspólnoty.

Przyjęłam również zasadę, że wynagrodzenie jest każdorazowo negocjowane z Wspólnotą indywidualnie,
w zależności od zakresu świadczonych usług.

 

Zapraszam do współpracy